produkcja

  nasze wyroby produkowane są na najwyższej jakości maszynach
  niespotykana przy produkcji jednostkowej technologia,
  lokuje nas w czołówce producentów
  nie dotyczy to wielkości produkcji, ani ilości zatrudnionych pracowników
  mówimy tu o jakości produktu i mobilności zakładu
  Drzwi produkujemy głownie z materiału litego.
  Do produkcji używamu drewna o najwyższej jakości.
  Użyty do produkcji zły surowiec, to tylko pozorna oszczędność.  Materiał odpowiednio przycięty. trafia na stanowiska klejenia.
  Z uwagi na to, ze klejenie odbywa się przy użyciu klejów wodorozcieńczalnych,
  wyklejony materiał, leżakuje, w celu odparowania zawartej w spoinach wody.
  Na tym etapie półfabrykaty mają 1mm naddatku na grubości.  Po upływie ok 2 - 3 tygodni elementy są szlifowane
  do wymiaru nominalnego.  Tak przygotowane trafiają do obróbki na 5 osiowym centrum obróbczym.
  Każdy element skrzydła drzwi, oraz ościeżnicy poddany zostaje
  kompletnej obróbce, łącznie z kieszenią zamka, nawiertami na zawiasy
  oraz elementy połączeniowe.
  Przy typowych konstrukcjach 5 osiowy agregat wykorzystany jest do nawiercania
  pod kątem otworów zawiasów, kieszeni zamka i otworów kołków,
  przy czym z wyjątkiem zawiasów z resztą poradziłaby sobie maszyna 4 osiowa.  Po wycięciu pierwszego z danej partii skrzydła następuje kontrolny montaż.
  Ma to na celu sprawdzenie poprawności ustawień programu, a nie kontroli jakości.
  Po takiej kontroli, odfrezowujemy elementy skrzydeł danego zlecenia -
  kolejność dowolna, wynikająca z minimalizacji czasu przezbrojenia stołu maszyny.
  Nalezy tu zaznaczyć, że jest to produkja jednostkowa " na wymiar."
  Każde skrzydło może mieć różne wymiary wynikające z wielkości otworów,
  ale to jest zmartwienie maszyny, ona sobie z tym radzi bardzo dobrze.
  Podobnie obrabiane są elementy ościeznic.
  Zamek i zawiasy nie są dla maszyny problemem.  Perfekcja wykonania kieszeni i dłutowań
  pozwala na wykonanie odrębnie skrzydeł i ościeżnic.
  Elementy te kompletowane są
  już po lakierowaniu i zamontowaniu okuć i uszczelek.  Skrzydła płycinowe po ich złożeniu nie poddawane są żadnej obróbce.
  Komletnej obróbce poddawane są jedynie skrzydła pełne.


  Tego typu filozofia produkcji ma wiele zalet, które warto podkreślić:

   - element wadliwy eliminowany jest na etapie obróbki na CNC
    łatwiej i taniej jest dorobić drugi, niż dokonywać napraw,
    szczególnie w gotowym produkcie
   - jedyną operacją po wycięciu, jest montaż skrzydła,
    co zmniejsza ryzyko powstania uszkodzeń podczas
    dokonywania obróbek na skrzydle gotowym
   - nie ma możliwości ujawnienia wady materiałowej przy obróbce końcowej


  Taka technologia jest moim autorskim rozwiązaniem.
  Programy maszynowe, w pełni parametryczne,
  powstały w edytorze pakietu Xilog Plus, ! będącego wypsażeniem maszyn SCM
  .
  Więcej informacji na temat maszyny i programu na stronie moje CNC


  Edward Dawidowicz


 
e-mail: biuro@eande.com.pl
tel.     +48 604 471 403

Mr. ED Edward Dawidowicz
Suchlica 20
woj. Zachodniopomorskie