ssawki CNC

  Ssawki są powszechnie stosowane do mocowania elementów płaskich
  podczas obróbki na maszynach CNC.
  Są one, obok narzędzi elementem decydującym o jakości obróbki.
  Ich zaletą jest łatwość montażu elementów oraz to,
  że nie powodują uszkodzeń materiału w punktach mocowania.
  Dobre ssawki gwarantują odpowiednie zamocowanie obrabianych elementów
  a w konsekwencji na właściwą współpracę narzędzia z materiałem.
  Stabilne mocowanie ma bezpoœredni wpływ na szybkości obróbki
  jakość powierzchni oraz poprawność wymiarową wyrobów.

  Ssawki podczas użytkowania, narażone są na uszkodzenia, powstałe wskutek
  niewłaœciwego ich umieszczenia, w stosunku do toru narzędzia.
  Przyczyny tego stanu rzeczy są różne. Od nieuwagi operatora po błędy w programie.
  Moim zdaniem, ssawki metalowe, a czasem producenci takie proponują, są niewłaściwe.
  Kolizja narzędzia ze ssawką, powoduje uszkodzenie ich obydwu.
  Skutki finansowe sš dość poważne - od kilkuset do kilku tysięcy złotych -
  np. uszkodzenie głowicy profilującej, naraża nas na duży wydatek, ponadto,
  może uniemożliwić kontynuowanie produkcji.

  Dotychczas wykonałem kilkaset ssawek do różnych maszyn.
  Do ich wykonania używam lignofolu - jest to sklejka wytwarzana przy bardzo wysokich naciskach.
  Jest to materiał o bardzo dobrych parametrach mechanicznych, a równoczeœnie,
  jako drewnopochodny nie uszkadza narzędzi do drewna.  Na zdjęciach powyzej, przedstawiłem ssawki o zwiększonym wymiarze podstawy.
  Są one instalowane na stole belkowym, bez mechanicznych blokad.
  Zwiększenie wymiaru podstawy poprawiło zdecydowanie stabilność ssawki.

  Produkowane przes nas ssawki, mają różne kształty i wymiary.
  Mocując materiał za pomocą ssawek, używajmy odpowiednio dużych.
  Należy pamiętać, że nie mamy zbyt wielkiego wpływu na podciśnienie
  panujące w układzie.
  Im większa powierzchnia ssaw, tym mocniej trzymany jest materiał.

  Dobre ssawki to połowa sukcesu, druga połowa to dobre narzędzia.


  Edward Dawidowicz


 
Mr. ED Edward Dawidowicz
Suchlica 20
woj. zachodniopomorskie
tel. 604 471 403
e-mail:biuro@eande.com.pl