CNC Edward Dawidowicz
   biuro@eande.com.pl


  obsługa maszyny, panel operatora

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Kiedyś krążyły dowcipy, typu:

  Ile ruchów należy wykonać, aby schować słonia do lodówki?
  Wiemy, że konieczne są trzy ruchy:
   - należy otworzyć lodówkę
   - włożyć do niej słonia
   - zamknąc lodówkę

   O jeden ruch więcej trzeba wykonać, aby włożyć do lodówki żyrafę.
  Wszystko jak wyżej, należy jednak przed włożeniem żyrafy, wyjąć słonia.
  Jasne jest, że razem tam się nie zmieszczą.

  Pozwoliłem sobie na przypomnienie tych dowcipów, ponieważ istnieje pewna analogia w "obsłudze" lodówki i maszyny CNC.  Ale po kolei.
  Uruchamiamy maszynę, najzwyklejszym wyłącznikiem.
  Cierpliwie czekamy, aż uruchomi się komputer.
  Po uruchomieniu systemu WINDOWS, automatycznie
  uruchamiają się dwa programy, będące składowymi
  pakietu Xilog Plus.
  Jeden z nich - PanelMac - służy do obsługi maszyny.
  drugi - Parsifal - edytor programów, ale nie tylko.
  Parsifal służy również do opisywania narzędzi,
  konfiguracji parametrów maszyny,knwertuje
  DXF do kodu maszynowego.Wróćmy jednak do maszyny.

W lewym górnym ekranie monitora, widzimy 4 zakładki
(zaznaczyłem je czerwoną obwódką).

 • WZORCOWANIE

  • Na monitorze widzimy okno programu PanelMac.
   Maszyna jest wprawdzie uruchomiona, lecz "nie wie"
   w jakim położeniu znajduje się element roboczy - wrzeciono.
   Myszą lub klawiszem F5 aktywujemy > Wzorcowanie<
   Jest to w pełni utomatyczny proces, w którym maszyna
   określa położenie swoich napędów oraz magazynu narzedziowego.
   Przemieszczanie sie maszyny, sygnalizowane jest wskazaniami
   liczników przyporządkowanych do odpowiednich napędów
   Z,X,Y,B,C, oraz odpowienimi komentarzami.
   Proszę zauważyć, że po włączeniu, zleciliśmy maszynie
   jedynie zadanie określenia swego położenia - reszta
   wykonywana jest automatycznie.

   Zakończenie cyklu, sygnalizowane jest komunikatem
   WZORCOWANIE OSI ZAKOŃCZONE

   Od tego momentu, maszyna gotowa jest do pracy. • AUTOMATYKA

  • Myszą lub klawiszem F2 aktywujemy > Automatyka<
   Jest to tryb pracy, umożliwiający automatyczną realizację
   tzn. realizację programów maszynowych.
   Wczytywamnie programów jest bardzo inuicyjne.
   Programy mogą być pobierane z dowolnego, dostępnego
   dla komputera maszyny miejsca.
   Program wczytywany automatycznie usuwa poprzedni
   z pamięci maszyny, niezależnie od nazwy programu.
   W wielu maszynach, wczytywane programy dopisują się
   do pamięci, obok tych, wcześniej realizowanych.
   W tego typu rozwiązanich, operator musi z powodu
   braku miejsca usuwać "ręcznie" zbędne programy,
   aby wczytać następny.
   Nie jest to wygodna opcja,

   Niewątpliwą zaletą, jest możliwość nadania programowi
   dowolnej nazwy.
   Nazwa programu, wyswietlana jest w dolnym rogu monitora.
   Jest to bardzo wygodna opcja kontrolna.

   Pozostaje nam umocować materiał i uruchomić program.

   Podsumowując
   Włączamy maszynę, uruchamiamy cykl wzorcowania.
   Wzorcowanie wykonywane jest tylko po uruchomieniu maszyny.


   Wczytujemy program, układamy materiał, uruchamiamy program
   Realizację tego samego programu można powtórzyć wielokrotnie.
   Jeśli chcemy wykonać inny detal -
   wczytujemy program, układamy materiał, uruchamiamy program...

   itd. Coś jak ze słoniem lub żyrafą

   Opis czynnosci obsługowych jest prawdziwy.
   Sprawdzone programy nie sprawiają w obsłudze
   żadnych problemów.


 • RĘCZNE

 • Myszą lub klawiszem F4 aktywujemy > Ręczne<
  Jest to tryb pracy, umożliwiający ręczne uruchamianie
  napędów osi. Możemy tu przesunąć wrzeciono w osiach X,Y,Z,
  lub obrócić w osiach B,C zarówno płynnie, jak i sekwencyjnie.


 • MDI

  • Myszą lub klawiszem F6 aktywujemy > MDI<
   Jest to tryb pracy, służący głownie do fizycznej
   obsługi narzędzi w maszynie.

   Wymiana narzędzi.
   Na rysunku obok pokazane jest okno obsługi wymiany narzędzi.
   Po wyjęciu z magazynku narzędzia, i włożeniu innego,
   na graficznym obrazie magazynku, podajemy numer włożonego narzędzia.
   To wszystko.

   Jeśli w magazynku nie ma narzędzia oczekiwanego przez program, na dowolnym etapie jego realizacji,
   program nie uruchamia się, wyświetlając monit o braku określonego narzędzia.    • OPIS NARZĘDZI

    Aby maszyna mogła używać narzędzi, musi znać ich parametry.
    Opisywania cech, dokonujemy tylko dla narzędzi
    nie znanych maszynie, lub tych, których cechy uległy zmianie,
    np. po ostrzeniu.
    Wyjęcie i włozenie narżędzia do magazynku, nie wymaga jego opisywania.

    • agregat wiertarski - wiertła

    Opisywanie narzędzi agegatu wiertarskiego polega
    przyporządkowaniu wrzecionkom o określonych numerch
    wierteł, i opisniu ich cech:
    - dlugość, średnica, dlugość robocza
    - obroty max, obroty standardowe, posuw

    Układ graficzny wrzecion pokazany jest na rysunku.


    • wrzeciono głowne - narzędzia

    Oprogramowanie maszyny daje możliwość tworzenia
    wielu katalogów narzędzi.
    W każdym z tych katalogów możemy zdefiniować
    do 96 szt narzędzi wymiennych.

    Narzędziom o określonych numerach,
    przyporządkowujemy ich cechy:
    - dlugość, średnica, dlugość robocza,średnica robocza
    - obroty max, obroty standardowe, posuw

    Oprócz tego ich cechy konstrukcyjne :
    piła, frez, wiertło

    Na podstawie tych ostatnich, sterownik sam dobiera
    położenie osi wrzeciona, odpowiednio do narżędzia
    - oś wrzeciona pionowo dla frezu, poziomo dla piły.

    Jeśli chodzi o podstawowe wykorzystanie narzędzi,
    to już wszystko nt ich opisu.

    Bardzo użyteczną, ułatwiającą użytkowanie, jest możliwość
    łączenia narzędzi w zespoły.
    Postaram się w miarę przejrzyście wytłumaczyć, jak to wykorzystać.
    Jak wcześniej napisałem podajemy cechy konstrukcyjne, możemy zatem zdefiniować narzędzie jako piłę, np. nr 102
    ale fizycznie to samo narzędzie (już z innym numerem np nr 104) jako frez.
    Obydwa narzędzia łączymy w zespół.
    Realizując program przy użyciu narzędzia 102, tniemy materiał piłą od góry,
    jeśli wykożystamy narzędzie 104, uzyskamy nacięcie w ściance bocznej.

    To nie wszystko.
    Przy opisywaniu piły, podajemy jej kierunek obrotu w stosunku do kierunku pracy.
    Oznacza to, że w łatwy sposób uzyskujemy cięcie wsółbieżne i przeciwbieżne.
    Jeśli piła 102 była współbieżna, stworzmy narzędzie np. 103 jako piłę przeciwbieżną.

    Wszystkie te narzędzia łączymy w zespół ( agregat ).
    Rysunek demonstruje, sposób pracy narzędzi o numerach 102,103,104.
    Tory obróbcze projektujemy jako obróbkę 3-osiową. Maszyna sama ustawi nam
    narzędzie we właœciwym położeniu, oraz zadba o kierunek obrotu w stosunku do kierunku posuwu.
    Projektowanie torów 3-osiowych jest zdecydowanie łatwiejsze niż 5-osiowych,
    dlatego, tego typu obsługę narzędzi trudno jest przecenić.
    W ten sam sposób definiujemy narzędzia o "oszukanych" wymiarach (czasem jest to przydatne),
    tworzymy grupy z róznymi parametrami posuwu, obrotami itp.

    Uzywajšc narzędzi 102 i 103 do odcięcia elementu, (jak widać na rysunku),
    unikamy uszkodzeń powierzchni przy wyjściu narzedzia. Idealny sposób na cięcie laminatów.
    Do lamusa stwierdzenie, ze bez podcinaka się nie da.

    Obsługa narzędzi i magazynku w maszynach SCM. jest bardzo łatwa.
    Wymiana narzędzi, nawet całego zestawu trwa zaledwie kilka minut.
    Całość ubrana w bardzo czytelne ojaśnienia zarówno graficzne jak i tekstowe.