CNC Edward Dawidowicz
   biuro@eande.com.pl


  oś Z

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Modułowa konstrukcja ma swoje prawa..
  W wielu maszynach ruch wzdłuż osi Z, jest większy, niż podaje producent.
  Wmojej maszynie suport pionowy wykonuje ruch w zakresie od -194 do 206 mm, czyli 400mm.
  Konstruktorzy przewidzieli wprawdzie jej użytkowanie do 206mm nad stołem maszyny,
  ale mechanicznie maszyna jest w stanie przemieszczac się w osi Z dużo więcej, tylko tyle, że poniżej stołu.
  Wbrew pozorom, ta "ułomność" użytkowa, stała się jej zaletą.
  Poniżej przedstawiam zrzuty ekranowe z komputera maszyny.
  Na zielonym tle, wskazane są wartości minimalne i maksymalne osi Z.

  Narzędzie opuszcza się zdecydowanie ponizej stołu maszyny.

  Ta cecha konstrukcyjna może zostać z powodzeniem
  wykorzystana do stworzenia drugiego, niezaleznego stanowiska
  do obróbki elementów o wysokości większej, niż możliwa do obróbki
  przy typowym ich mocowaniu.Nowe stanowisko

W wolnej prtzestrzeni, pod belkami stołu
stworzyć można nowe stanowisko, które nie koliduje
z istniejącymi elementami mocującymi.
W moim przypadku, zastosowałem proste mocowanie
mechaniczne elementów.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby było ono wyposażone
np. w imaki pneumatyczne.
Wszystko zależy od częstości używania takiego rozwiązania.
Dla producentów schodów, jest to dobre miejsce do obróbki słupków.