CNC Edward Dawidowicz
wstęp do programowania maszyn
      biuro@eande.com.pl
  CNC programowanie parametryczne

  temat: porównanie torów i czasów obróbki krzywulców

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   COMPASS - obróbka   ED - obróbka


   COMPASS - czas

   ED - czas

   ED - parametry

   ED - wanga - czas obróbki 5min 30s