CNC Edward Dawidowicz
wstęp do programowania maszyn
      biuro@eande.com.pl
  CNC programowanie parametryczne

  temat: produkcja drzwi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nie będę pisał tu przydługich komentarzy.
  Arkusz kalkulacyjny rozbudowany o makra, daje możliwość przyporządkowania
  zleceniu cech kontrukcyjnych:
  model skrzydła, rodzaj profilu w połączeniu ramiaków, rodzaj ościeżnicy, model korony,
  model opasek i sposób ich łączenia, rodzaj aplikacji na opaskach.
  Tak zdefiniowane drzwi, uzupełniamy w tabeli o kojejne dane:
  wymiary otworu (lub ościeżnicy), kierunek otwierania, rodzaj okuć, przeszklenia,wentylacje.
  Tak zdefiniowane, poddane są przeliczeniom przez makra VBA, tworzona jest dokumentacja warsztatowa.


  Kolejne obrazy - zrzuty z ekranu, pokazują sparametryzowany program do drzwi.
  Podobnie jak w arkuszu, możemy tu zdefiniować wszystkie cechy konstrukcyjne, a potem w ramach tak określonych
  parametrów wykonać elementy skrzydła, ościeżnicy, opaski.

  Ostatnie, to zrzuty z ekranu symulatora Xilog. Widzimy tu elmenty drzwi z różnymi zamkami, zawiasami,
  ramiaki proste, "napoleon".
  wszystko to do wyboru z jednego programu w maszynie.

  Przy obliczniu elementów składowych przez program maszynowy, nie ma oczywiście mowy o pomyłce.
  W praktyce pracownicy kontrolują zgodność wymiarów złożonych skrzydeł i ościeżnic z dokumentacją,
  nie muszą ich ze sobą dopasowywać.

  W ten sposób doprowadziłem do przemysłowej produkcji jednostkowego produktu.

  Na wdrożenie zleeniapotrzebych jest kilka minut, niezależnie od tego czy nalezy wykonać jedną czy kilkanaście sztuk
  drzwi o różnych wymiarach.
  Programy maszynowe, gdzie obrabianych jest pare jednocześnie położonych elementów z minimalną ilością wymiany narzędzi-
  każde pobrane narzędzie obrabia dedykowane mu obróbki kolejno w każdym elemencie,
  dają ok. 30-40% lepsze wykorzystanie czasu pracy maszyny.

  Jeden ramiak poziomy wykonywany jest w czasie 4,5min, cztery ramiaki w czasie 12min.
  Skraca się również sumaryczny czas za- i rozładunku maszyny przez operatora.

  Warto było zaineresować sie programami parametrycznymi.


  Programy maszynowe, makra, technologia produkcji są w całości mojego autorstwa.